• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset MENAXHIMI I POLITIKAVE TË SIGURISË (BA)

 

 

MENAXHIMI I POLITIKAVE TË SIGURISË (BA) Viti I

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

Hyrje në politikat e sigurisë

O

Dr.Kudusi Lama

Shkarko

Analiza dhe identifikimi i problemeve të sigurisë

O

Dr.Izet Shehu

Shkarko

Hyrje në Informatikë

Z

Mr. Aferdita Dervishi

Shkarko

Statistikat në siguri

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Anglishtja I

Z

Mr.Agnesa Çanta

Shkarko

Komunikimi ndërkulturor

O

Dr. Emin Kabashi

Shkarko

Menaxhimi i sigurisë së informacionit

O

Dr.Muhamet Rracaj

 

Shkarko

Matematikë

O

Dr.Reshat Kadriu

Shkarko

Media dhe roli i saj për sigurinë

O

Mr.Emin Emini

Shkarko

Shkrim akademik

O

Dr. Emin Kabashi

Shkarko

Sociologji

Z

Dr Rrustem Buzhala

Shkarko

MENAXHIMI I POLITIKAVE TË SIGURISË (BA) Viti II

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

Burimet njerëzore

O

Dr.Vehbi Ramaj

Shkarko

Siguria dhe institucionet financiare

O

Dr. Agim Berisha

Shkarko

Krizat ndërkombëtare

O

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

Strategjitë e bashkëpunimit rajonal

O

Dr. Urim Vejseli

Shkarko

Strategjia e luftës kundër terrorizmit

Z

Mr. Besim Kelmendi

Shkarko

Menaxhim

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Partneriteti Strategjik

O

Dr. Kudusi Lama

Shkarko

Gjeopolitika dhe siguria

O

Mr.Behar Selimi

Shkarko

Zhvillimi i legjislacionit për sigurinë

O

Mr. Ramadan Thaçi

Shkarko

Siguria dhe teknologjia

Z

Dr. Xhevat Berisha

Shkarko

Të drejtat e njeriut dhe konflikti

Z

 

Shkarko